ArabiBooks

الذاكرة- 4- تخصصات وتفاعلات قائمة بين بعض أنظمة الذاكرة

July 20, 2016
يتناول هذا الفصل الرابع والأخير عدة عناوين فرعية هي:

واحد_ مساحات جبهية مشتركة بين ذاكرة الاشتغال، والذاكرة المرحلية، والذاكرة الدلالية.

اثنين_ التخصص الوظيفي للفص الصدغي الأوسط.
ثلاثة_ الحصين والذاكرة المكانية.